w Blog

Obecnie dostęp do towarów za granicą jest właściwie nieograniczony. Sprzyja temu rozwój Internetu oraz coraz częstsze wyjazdy wakacyjne do innych krajów. Skuszeni cenami i dostępnością coraz chętniej wybieramy towary u naszych sąsiadów – zwłaszcza zachodnich. Co dzieje się jednak, gdy zauważymy wadę, but się rozpadnie na naszych oczach, a obcas złamie na prostej drodze? Czy reklamacja obuwia zakupionego za granicą jest w ogóle możliwa? Czy rzeczoznawca ds. obuwia może nam wtedy pomóc? Na te i inne pytania odpowiadamy właśnie w tym wpisie.

Wspólne prawo unijne

Najbezpieczniejsze są oczywiście zakupy krajowe, gdyż z reklamacją nie ma problemu, a w razie odmowy, zawsze można skorzystać z usług rzeczoznawcy ds. obuwia.

Jeśli jednak wybierzemy zagranicznego przedsiębiorcę, warto postawić na takiego, którego siedziba znajduje się w granicach Unii Europejskiej. We wszystkich tych krajach obowiązują bowiem takie same przepisy dotyczące praw konsumenckich. Opierają się bezpośrednio na Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. To właśnie na jej podstawie powstała w Polsce Ustawa o prawach konsumenta.

Trudniej natomiast dochodzić swoich roszczeń w innych państwach, skąd często sprowadzamy towary np. w USA, Chinach, Indiach itp. Ceny kuszą, jednak może to być tylko pozorna oszczędność, a zwrot pieniędzy lub reklamacja w przypadku wadliwości towaru wiąże się z czasochłonną procedurą.

Reklamacja obuwia zakupionego za granicą – obowiązkowe 2 lata

Pozostajemy zatem w Unii Europejskiej. Konsumenci mają 2 lata od momentu otrzymania towaru, aby złożyć reklamację obuwia zakupionego za granicą. Jednocześnie uznaje się, że ma ono wadę fabryczną, jeśli uszkodzenie ujawnia się w ciągu 6 miesięcy. Po tym czasie to na kliencie spoczywa ciężar dowodowy tzn. musi on wykazać, że obuwie było używane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją producenta.

Sami producenci mogą także dawać własną gwarancję (tak też jest w Polsce). Ponieważ jest to dobra wola firmy, czas jej trwania może być różny – od roku do nawet 10 lat. W przypadku obuwia zdarza się to niezwykle rzadko i 2-letni okres gwarancyjny zazwyczaj jest jedyną, dostępną formą.

Reklamacja obuwia zakupionego za granicą – czego możesz żądać?

Podobnie jak w przypadku rodzimych zakupów możesz zwrócić się o naprawę, obniżenie ceny lub też zwrot całej kwoty. W pierwszym przypadku wysyłka odbywa się na koszt przedsiębiorcy.

Wnioski reklamacyjne są dokładnie takie same, jak przy składaniu ich w Polsce. Dokument powinien zawierać:

  • Imię i nazwisko klienta;
  • Rodzaj towaru i datę jego zakupu
  • Datę dostawy, która nie jest tożsama z terminem transakcji
  • Opis uszkodzenia wraz z datą jego zauważenia
  • Rodzaj roszczenia (naprawa, obniżka ceny, czy zwrot pieniędzy)

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

  • dowód zakupu;
  • dokumentację zdjęciową lub nawet film.

Wniosek należy przygotować w języku angielskim.

Odrzucona reklamacja obuwia zakupionego za granicą – co na to rzeczoznawca ds. obuwia

W przypadku zakupów w Polsce instytucja rzeczoznawcy obuwia może okazać się bezcenna. Pomaga zażegnać konflikt na linii klient-sprzedawca, a jego opinia ułatwia uzyskanie pozytywnej decyzji sprzedawcy. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule: Rzeczoznawca obuwia – kiedy skorzystać z opinii.

Tymczasem w przypadku odrzucenia reklamacji obuwia zakupionego za granicą, pozostaje prośba o pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, który jest odpowiedzialny za rozwiązywanie kwestii spornych w handlu między stronami w Unii Europejskiej.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że zasady opisane powyżej dotyczą obuwia zakupionego na cele prywatne. Zarówno buty, jak i każdy inny towar nabyty przez firmę nie podlega tym zapisom.

0